ขอแสดงความยินดี นายณฐ อ้นอินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4 (โครงการ วมว.) ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2564

💜โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา💛
ขอแสดงความยินดี
🎉 นายณฐ อ้นอินทร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4 (โครงการ วมว.)
ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2564
ศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่