กิจกรรมดนตรีโฟล์คซองสุดพิเศษ จากกชุมนุมโฟล์คซองXชุมนุมกีต้าร์พื้นฐาน

บรรยายกาศร้องเพลงcoverของนักเรียน ในกิจกรรมดนตรีโฟล์คซองสุดพิเศษ จากกชุมนุมโฟล์คซองXชุมนุมกีต้าร์พื้นฐาน ในวันที่ 13-14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับนักเรียนหลังเลิกเรียน มุ่งให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นเวทีแสดงความสามารถและปลูกฝังความกล้าแสดงออกในทางที่ดีให้แก่นักเรียน