นักกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมพลเข้ากราบไหว้ขอพรสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์”

วันที่31 ตุลาคม 2565 เวลา 17.09น. นักกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมพลเข้ากราบไหว้ขอพรสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ในวันพรุ่งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทีมนักกีฬา ในการคว้าชัยชนะกลับสู่บ้านสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา