ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ครั้งที่3

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30น. รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ครั้งที่3 เพื่อรับฟังรายละเอียดและข้อปฏิบัติในการระหว่างการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบูรณาการ สติล คุณปลื้ม โรงเรียนสาธิต ”พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพ/ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ