ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มพ. ได้รับเชิญมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬากรีฑา ในการแข่งขันกรีฑา กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30น.
รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬากรีฑา ในการแข่งขันกรีฑา กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ณ สนามกีฬาเชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี