ฝ่ายบริหาร จัดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 /2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น. ฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 /2566 นำโดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม และคณะผู้บริหารฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียน แจ้งรายละเอียดกิจกรรมและการดำเนินงาน ข้อปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียน อีกทั้งการแสดงความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน ณ ห้องประชุมอาคารศิลปะดนตรีฯ
ภาพ/ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ