ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม SCiUS Forum ครั้งทั้ 11

💜 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 💛
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
ในกิจกรรม SCiUS Forum ครั้งทั้ 11
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2564
👉 ประเภท Oral Presentation ได้รับรางวัล
🥇 เหรียญทอง 2 โครงงาน
🥈 เหรียญเงิน 3 โครงงาน
🥉 เหรียญทองแดง 8 โครงงาน
👉รางวัล Popular Vote (E-poster)
1. สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
2. สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ