📣โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

มาเถอะ อยากดูแล" 😊🥰

📣โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โดยเปิดรับสมัคร...

💜ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 คน

💛ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 150 คน

💜ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จำนวน 30 คน

ช่องทางการรับสมัคร...

📮 รับสมัครทางไปรษณีย์ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564

📄 รับสมัครด้วยตนเอง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ 😊🥰💜💛

ติดตามข่าวสารได้ที่..

เพจ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

เว็บไซต์ http://www.satit.up.ac.th/

#รับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

#SDG4 #รับสมัครนักเรียน #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

#รับสมัครนักเรียนประถมศึกษา #รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา

#Universityofphay