โรงเรียนสาธิตอาลัยการจากไปของศิษย์เก่า ส่งตัวแทนวางพวงหรีดและมอบปัจจัยช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 6 ตุลาคม 2564

ดร.ดรุณี อภัยกาวี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
และอาจารย์อธิพงศ์ สัทธรรมนุวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมพิธีสวดอภิธรรมงานศพนายปรัชญา ชัยน้อย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
พร้อมวางพวงหรีดและมอบปัจจัยช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองนักเรียน

ภาพ: กานต์พิชชา ศรีใจ
ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ