ขอแสดงความยินดี นางสาวจารุชา พุทธรักษ์ ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล การสอบแข่งในโครงการสอบออนไลน์ ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์

💜โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา💛
ขอแสดงความยินดี
นางสาวจารุชา พุทธรักษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2

🎉ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล
การสอบแข่งในโครงการสอบออนไลน์ ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
โดยมี ดร.ตระกูลพันธ์ ยุชมภู ผู้ประสานงานโครงการ