รองฯกิจการนักเรียนนำทีม เข้าแนะแนวสัญจรและพบปะนักเรียนชั้น ป. 6 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564
อาจารย์พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมทีมงาน เข้าแนะแนวสัญจรและพบปะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยาโรงเรียนอนุบาลพะเยา และโรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยาเพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่คุณครูและนักเรียน ทั้งนี้ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนและผู้ประสานงาน ที่ให้ความร่วมมือและการต้อนรับอย่างอบอุ่น