ขยายเวลารับสมัครนักเรียนใหม่ 2565

💛โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา💜
ขยายเวลารับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
💻 รับสมัครทางออนไลน์
ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มกราคม 2565
สมัครได้ที่ https://academic.satit.up.ac.th/admission/news
หรือสแกนQR Code
ปฏิทินการรับเข้าศึกษาต่อ
👍ระดับชั้นประถมศึกษา
วันที่ 21 ม.ค. 65 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 30 ม.ค. 65 วันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 7 ก.พ. 65 วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าเรียน
👍ระดับชั้นมัธยมศึกษา
วันที่ 21 ม.ค. 65 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
วันที่ 6 ก.พ. 65 วันสอบข้อเขียน
วันที่ 18 ก.พ. 65 วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
สอบถามเพิ่มเติม โทร 054 466 666
การรับสมัคร ต่อ 3833
ระบบการรับสมัคร ต่อ 3836
การสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียน ต่อ 3846
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ 😊🥰💜💛
ติดตามข่าวสารได้ที่..
เพจ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บไซต์ http://www.satit.up.ac.th/