กิจกรรมโรงเรียน

ผอ.โครงการ วมว. ลงพื้นที่สำรวจสถานที่และที่พัก เตร...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าคูหาร่วมเสนอรายช...

รายละเอียด

กิจกรรมดนตรีโฟล์คซองสุดพิเศษ จากกชุมนุมโฟล์คซองXชุ...

รายละเอียด

ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี ผู้อำนวยการ โครงการ วมว....

รายละเอียด

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผล...

รายละเอียด

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มพ. เรียนรู้ผ่าน Labster การ...

รายละเอียด