กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมคริสต์นิว จิ๋วแต่แจ๋ว

รายละเอียด

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มพ. เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก...

รายละเอียด

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมกิจกรรมจุดรวมพลคนรั...

รายละเอียด

กิจกรรม “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔”

รายละเอียด

ขยายเวลารับสมัครนักเรียนใหม่ 2565

รายละเอียด

รองฯกิจการนักเรียนนำทีม เข้าแนะแนวสัญจรและพบปะนักเ...

รายละเอียด