กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสำเร็จการศ...

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลผู้สอบคะ...

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลผู้สอบคะ...

รายละเอียด

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผนึกกำลังผ...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งน...

รายละเอียด

องค์การนักเรียนรายงานการดำเนินงานองค์การนักเรียน แ...

รายละเอียด