กิจกรรมโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ก...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงา...

รายละเอียด

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้...

รายละเอียด

ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดกิจกรรม 13th SCiUS Foru...

รายละเอียด

พิธีคุรุมุทิตาศิษยาลัย ในโอกาสสำเร็จการศึกษารุ่นที...

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่เข้ารอบSemi-Finals 10 ท...

รายละเอียด