กิจกรรมโรงเรียน

คณะผู้บริหาร ประธานและเลขานุการ 14 ฝ่าย ร่วมประชุม...

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิ...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิต มพ. จัดกิจกรรมค่ายผู้นำ ปลูกฝังประชา...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิต มพ. จัดกิจกรรมค่ายผู้นำ ปลูกฝังประชา...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิต มพ. ห่วงใย ร่วมลดฝุ่นPM 2.5 สู่นักเร...

รายละเอียด

ม.3 สาธิต มพ.ระดมทีม จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภา...

รายละเอียด