กิจกรรมโรงเรียน

คณะจัดงาน 13th SCiUS Forum ลงพื้นที่ประสานเรื่องก...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิต มพ. จัดสอบโครงการทดสอบแข่งขันวัดความ...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมสมัยวิสา...

รายละเอียด

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในรายวิชา...

รายละเอียด

ร่วมลงพื้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการสำ...

รายละเอียด

ลงพื้นที่ประเมินสถานที่การจัดกิจกรรม 13th SCiUS Fo...

รายละเอียด