กิจกรรมโรงเรียน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่น...

รายละเอียด

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 เดินทางเข้ารับการฝึกภ...

รายละเอียด

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรร...

รายละเอียด

วงออร์เคสตราโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมขับร...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสนามสอบ ในการสอบ...

รายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสต...

รายละเอียด