กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาคว้ารางวัลผลประเมินคว...

รายละเอียด

โครงการ ทดลอง "ปลูกโหระพาอวกาศ"

รายละเอียด

กิจกรรมการทดลองปลูกโหระพา

รายละเอียด

รายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

โครงการพัฒนาวินัยเสริมสร้างอุปนิสัยพลเมืองดี

รายละเอียด

โครงการ Chevron Enjoy Science

รายละเอียด