ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (user และ password เข้าระบบโหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าธรรมเนียม )

วิธีการเข้าใช้งานระบบบริหารงานวิชาการ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน

นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (ประถม/ม.1/ม.4)

  • ให้กรอก user และ password ตามไฟล์รายชื่อที่แนบไว้ให้

นักเรียนเก่า( ประถมศึกษาปีที่ 2-6 /ม.5/ม.6) 

  • ให้กรอก user และ password ที่โรงเรียนแจกให้ หรือ กรอก username คือรหัสนักเรียน และpassword คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

เข้าสู่ระบบดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม

 

 


วันที่ 30 มีนาคม 2565 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 4032