ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 

  • เข้าใช้ระบบโดยใช้ user และ password ที่เข้าใช้งาน internet ของโรงเรียน หรือ กรอก username คือรหัสนักเรียน และpassword คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม

 

 


วันที่ 30 มีนาคม 2565 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 5392