นายณัฐภัทร ขติฌานัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.5 (โครงการ วมว. - มพ.) ได้รับรางวัล : เหรียญทองแดง ในนการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21
19 กรกฎาคม 2567

นายณัฐภัทร ขติฌานัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.5 (โครงการ วมว. - มพ.) ได้รับรางวัล : เหรียญทองแดง ในนการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐภัทร ขติฌานัง (พี่พฤกษ์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.5 (โครงการ วมว. - มพ.) รุ่นที่ 8 และ นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2567

ที่ได้รับรางวัล : เหรียญทองแดง (Bronze Medal) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st Thailand Astronomy Olympiad) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 130 คน เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 66 คน และตอนปลาย 64 คน จากศูนย์ สอวน. 12 ศูนย์ทั่วประเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมทีมของแต่ละศูนย์ จำนวน 54 คน พร้อมกันนี้ เจ้าภาพการจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งถัดไป ได้แก่ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่