เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 15

24 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 6

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 15

ตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 49 (ในปี พ.ศ. 2569)

24 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 8

ตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 49 (ในปี พ.ศ. 2569)

ผู้บริหารโครงการ วมว. - มพ. เยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน

24 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 7

ผู้บริหารโครงการ วมว. - มพ. เยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน

14th SCiUS Forum วันที่ 26 - 28 เม.ย 67 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

24 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 3

14th SCiUS Forum วันที่ 26 - 28 เม.ย 67 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 49

16 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 15

ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 49

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

16 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 20

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567