โครงการ วมว.

 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำดับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3)

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 

เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

 

 โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565  รายละเอียดดังนี้

 

 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร คลิก   -->       

 

 สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ --> https://www.mwit.ac.th/

 

 

     

 

 

                             


วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 13909