News Details

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2566