News Details

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (ครั้งที่ 2)