วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

Wisdom Generating for Moving Country Forward

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน

รางวัลและความภาคภูมิใจ

Awards and pride

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

Activity / News
พิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสครบรอบ 14 ปีแห่งการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา

พิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสครบรอบ 14 ปีแห่งการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา

พิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสครบรอบ 14 ปีแห่งการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา
ร่วมประชุมครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ โครงการ 1 ปี ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ร่วมประชุมครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ โครงการ 1 ปี ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ร่วมประชุมครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ โครงการ 1 ปี ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2567
ปฏิทินโรงเรียน

Calendar